Νέα-Ανακοινώσεις

Κοινή επιστολή Ιατρικού, Οδοντιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου προς τον Διοικητή του ΕΦΚΑ

Θεσσαλονίκη, 9 Δεκεμβρίου 2021

Αρ. Πρωτ. : 7335/Γ

Προς τον Διοικητή του ΕΦΚΑ

κ. Δουφεξή Παναγιώτη

Κοινοποίηση:

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κ. Χατζηδάκης

Αξιότιμε κύριε Διοικητά,

Μετά από καταγγελίες των μελών μας πληροφορηθήκαμε τη σταδιακή αποψίλωση του γραφείου του Ταμείου Συντάξεως υγειονομικών στη Θεσσαλονίκη με μετακίνηση των υπαλλήλων του στα κατά τόπους υποκαταστήματα ΕΦΚΑ.

Το υποκατάστημα ΤΣΑΥ-ΕΦΚΑ στη Θεσσαλονίκη εξυπηρετεί τους 10.000 γιατρούς μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης τους 1800 μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και τους 1400 φαρμακοποιούς μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης καθώς και της οικογένειες τους. Ακόμη εξυπηρετεί τους χιλιάδες συνταξιούχους υγειονομικούς.

Μετά την απαράδεκτη εκποίηση όλων των περιουσιακών στοιχείων του ΤΣΑΥ, τη μετατροπή ενός υγιούς ταμείου σε ελλειμματικό, καθώς και την μείωση των συντάξεων αναντίστοιχων των εισφορών που έχουν καταβληθεί, έρχεται τώρα να μπει και η ταφόπλακα στο Ταμείο Συντάξεως Ασφάλισης Υγειονομικών με τη διάλυση του γραφείου του στη Θεσσαλονίκη.

Πραγματικά προκύπτει το ερώτημα τι εξυπηρετεί αυτή η απόφαση διάλυσης καθώς το ταμείο διαθέτει τμήματα:

  • Τμήμα Μητρώου και Απονομής Συντάξεων

(π.χ. εγγραφή ασφαλισμένου, πληροφορίες & κατάθεση αίτησης & δικαιολογητικών για χορήγηση σύνταξης (θανάτου, ανικανότητας, γήρατος), πληροφορίες & κατάθεση αίτησης χορήγηση επιδομάτων, ασφαλιστική ενημερότητα, διαχείριση αιτήσεων που αφορούν ασφαλιστικές εισφορές, έκδοση παραπεμπτικών ΚΕΠΑ, έκδοση βεβαιώσεων, διεκπεραίωση αλληλογραφίας κλπ)

  • Τμήμα Ασφάλισης και Παροχών Ασθενείας

(π.χ. χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας, μέριμνα υπαγωγής ασφαλισμένων στον κλάδο υγείας, έκδοση βεβαιώσεων, διεκπεραίωση αλληλογραφίας, πληροφορίες & κατάθεση αιτήσων που αφορούν παροχές σε χρήμα κλπ)

  • Τμήμα Πληρωμής Συντάξεων και Παροχών Ασθενείας

(εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων δαπανών προς ιδιώτες, παρόχους και κρατικά νοσοκομεία, διεκπεραίωση αλληλογραφίας κλπ)

Ζητούμε άμεσα να ανασταλεί η διάλυση του ΤΣΑΥ-ΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης και να επιστέψουν οι υπάλληλοι που μετακινήθηκαν ώστε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των μελών μας.

Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Νίτσας Νικόλαος

Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Κωνσταντίνος Κούγιας

Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Διονύσιος Ευγενίδης