Νέα-Ανακοινώσεις

Καθορισμός διαδικασίας σύναψης συμβάσεων προσωπικών ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ

­

Θεσσαλονίκη, 24 Ιουνίου 2022

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε παρακάτω το ΦΕΚ με το οποίο προβλέπεται ο καθορισμός διαδικασίας σύναψης συμβάσεων προσωπικών ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ.

https://isth.gr/wp-content/uploads/2022/06/fek-prosop-iatroi.pdf

Προς το παρόν η προκήρυξη αφορά ιδιώτες γιατρούς Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας. Αναμένουμε την έκδοση υπουργικής απόφασης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 4931/2022 για τον καθορισμό και άλλων ειδικοτήτων που θα μπορούν να συνάψουν σύμβαση ως προσωπικοί ιατροί.

Εντός της ερχομένης εβδομάδας θα ακολουθήσει πρόσκληση του ΕΟΠΥΥ προς κάθε ενδιαφερόμενο με οδηγίες που αφορούν την υποβολή της αίτησης σύμβασης (χρονική διάρκεια υποβολής, τρόπος υποβολής κλπ.)

­
Ο Πρόεδρος

Νίτσας Νικόλαος

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Η Γεν. Γραμματέας

Dr. Χατζηδημητρίου Μαρία

Βιοπαθολόγος

­