Νέα-Ανακοινώσεις

Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

Θεσσαλονίκη, 2 Νοεμβρίου 2022

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε παρακάτω ενημέρωση από τον e-ΕΦΚΑ που περιλαμβάνει τον Ν.4961/2022, την με αριθμ.83779/12-09-2022 (ΦΕΚ 4830/τΒ΄/13-09-2022) απόφαση του υφυπουργού εργασίας  «Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), το εγχειρίδιο χρήσης αίτησης ΚΕΠΑ και το εγχειρίδιο χρήσης του ηλεκτρονικού Εισηγητικού φακέλου της ΗΔΙΚΑ: