Νέα-Ανακοινώσεις

ερωτηματολόγιο με θέμα “Η αντίληψη του κινδύνου πως επιδρά στην αποτελεσματική επικοινωνία κινδύνου και στην επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων υγείας”

Το παρακάτω ερωτηματολόγιο αφορά έρευνα για διπλωματική εργασία με θέμα: “Η αντίληψη του κινδύνου πως επιδρά στην αποτελεσματική επικοινωνία κινδύνου και στην επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων υγείας”, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του MSc «Διαχείριση Κρίσεων στον Τομέα της Υγείας» του University of Bolton (United Kingdom) σε συνεργασία με το New York College (Αθήνα).

Εισαγωγή

Οποιοδήποτε  γεγονός  που  επηρεάζει  αρνητικά  την  ικανότητα  ατόμων,  κοινοτήτων,  οργανισμών  και  εθνών  να  συνεχίσουν  κανονικά  την εργασία/λειτουργία τους, συνιστά  απειλή .  Ως  αποτέλεσμα,  η  διαχείριση  του  κινδύνου  έχει  κεντρικό  ρόλο  στην επιτυχία  των  παρεμβάσεων  πριν,  κατά  τη  διάρκεια  και  μετά  από  μια  κρίση  .  Η  επικοινωνία  κινδύνου  είναι  ένα  πρωταρχικό  εργαλείο  για  την  επίτευξη  κατανόησης  και  συνεργασίας  από  την  κοινωνία.  Ως  εκ  τούτου,  η  επικοινωνία  κινδύνου  αποτελεί  ουσιαστικό  μέρος  της  διαχείρισης  κινδύνου  και  αποτελεί  σημαντικό  ακρογωνιαίο  λίθο  της  θεμελίωσης  αποτελεσματικών  πρακτικών  διαχείρισης και επιτυχούς αντιμετώπισης ενδεχόμενης κρίσης.

Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να διερευνήσει  τη  σχέση  μεταξύ  της  επικοινωνίας  κινδύνου,  της  αντίληψης  κινδύνου  και  της επίπτωσης στη   συμπεριφορά και στις αντιδράσεις  που  παίζουν  βασικό  ρόλο  στον  προσδιορισμό  των  επιπτώσεων  στην  υγεία,  τις  κοινωνικές  και  οικονομικές  επιπτώσεις σε καταστάσεις κρίσεων. Φιλοδοξεί ότι από τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα, ώστε να βοηθήσουν τους  επαγγελματίες  και  τους υπεύθυνους  χάραξης  πολιτικής  να  αναπτύξουν  μηνύματα  επικοινωνίας  κινδύνου  και  προγράμματα  αντιμετώπισης  καταστάσεων  έκτακτης  ανάγκης  ικανά  να  ενημερώσουν το κοινό και να συντελέσουν ώστε να διαμορφώσει   τις σωστές αντιλήψεις για  τον  κίνδυνο  και  να εφαρμόσει  θετικές  συμπεριφορές , κάτι απαραίτητο και στον τομέα της υγείας.

Για σκοπούς προστασίας προσωπικών δεδομένων, και βάσει του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (2016/679) και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων ΄Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών, Νόμος του 2018 (Ν. 125(Ι) 1/2018) σας ενημερώνουμε ότι :

  • Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι ΑΝΩΝΥΜΗ και δεν υπάρχει καμία δυνατότητα ταυτοποίησης των προσώπων από τον ερευνητή ή αναλυτή.
  • Σε καμία μελλοντική δημοσίευση δε θα εμφανίζονται προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και η στατιστική ανάλυση είναι ανώνυμη.
  • Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι αποκλειστικά για χρήση στο πλαίσιο της έρευνας, οπότε δεν είναι δυνατή η γνωστοποίηση σε εσάς προσωπικών αποτελεσμάτων από τις απαντήσεις σας.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα σας πάρει περίπου 5’- 10’ . Δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις. Οπότε προσπαθήστε να  μην αφήσετε καμία ερώτηση αναπάντητη.

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την έρευνα ή το ερωτηματολόγιο μπορείτε να απευθυνθείτε για περισσότερες πληροφορίες στον Ko. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο στο mail: npanagiotopoulos@nyc.gr ή/και  Κα Ζαχαρούλα Μανωλίδου στο mail: zmanolidou@nyc.gr

Σας ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο σας και την πολύτιμη βοήθεια σας!

 

παρακαλώ πιέστε εδώ https://forms.gle/xjXEdxPihdFrKSat9