Νέα-Ανακοινώσεις

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών έμμισθων υγειονομικών (αφορά μισθωτούς υγειονομικούς είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ)

Θεσσαλονίκη,  21 Απριλίου 2023

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε παρακάτω την εγκύκλιο 65/2021 του e ΕΦΚΑ η λειτουργία της οποίας παρατάθηκε μέχρι 31/12/2023.

https://isth.gr/wp-content/uploads/2023/04/ΕΓΚ.-65_2021_νέα-ΕΦΑΡΜΟΓΗ_ΤΡΟΠ.-ΑΣΦ.-ΕΜΜ.-ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ_ΜΙΣΘ.-ΜΗΧΑΝ.-ΥΓΕΙΟΝ.-9ΟΒΒ46ΜΑΠΣ-ΒΥΩ.pdf

https://www.efka.gov.gr/el/deltia-typoy/deltio-typoy-198

Αφορά υγειονομικούς έμμισθους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ, Ι.Δ.Ο.Χ) είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, οι εργοδότες των οποίων θα πρέπει να φροντίσουν να προβούν σε τροποποίηση/διόρθωση της ασφάλισης τους σύμφωνα με την ανωτέρω αναφερόμενη εγκύκλιο.

Αφορά τα διαστήματα ασφάλισης 1/1/2019 έως 31/12/2019 και 1/1/2020 έως 31/12/2020.

Αφού πραγματοποιηθεί η τροποποίηση της ασφάλισης εν συνεχεία ο εργαζόμενος θα έχει τη δυνατότητα να εισέρχεται σε ειδική πλατφόρμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών: (https://www.efka.gov.gr/), επιλέγοντας:  Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Μισθωτοί > «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Επιστροφής Εισφορών σε έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς» με τη χρήση κωδικών TAXISNET και δήλωση Α.Μ.Κ.Α.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Νίτσας Νικόλαος

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

   Ο  Γενικός Γραμματέας

Δρ. Μπάτζιος Νικόλαος

Ωτορινολαρυγγολόγος