Νέα-Ανακοινώσεις

Επιστολή προς Υπουργό Υγείας σχετικά με αμοιβές ιατρών του ΟΚΑΝΑ

Θεσσαλονίκη,  20 Δεκεμβρίου 2022

Αριθμ. Πρωτ.:8366/Γ

Προς Υπουργό Υγείας κ. Πλεύρη Αθανάσιο

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Οι ιατροί του ΟΚΑΝΑ με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου αμείβονται ως απλοί υπάλληλοι ΠΕ, αν και προσλαμβάνονται με την προϋπόθεση να είναι εξειδικευμένοι. Προκειμένου να είναι ελκυστική τόσο η εκδήλωση ενδιαφέροντος σε προκηρύξεις, όσο και η παραμονή του προσωπικού αυτού στις δομές υγείας του ΟΚΑΝΑ προβλέφθηκε αρχικά στο άρθρο 4 της. ΚΥΑ με αριθμ. ΓΕΟ/οικ.63/31-03-2000 (ΦΕΚ Β 468)  ότι στους ιατρούς θα καταβάλλεται ο βασικός μισθός και τα επιδόματα των ιατρών του ΕΣΥ.

Ωστόσο ήδη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α 40), 3845/2010 (ΦΕΚ Α 65), 4024/2011 (ΦΕΚ Α 226) και 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222) το ιατρικό προσωπικό του ΟΚΑΝΑ έχει υποστεί μειώσεις στις τακτικές αποδοχές που ελάμβανε πριν την εφαρμογή των μνημονιακών διατάξεων, οι οποίες μειώσεις σε αρκετές περιπτώσεις υπερβαίνουν και το 55%.

Εξάλλου μετά την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222) και την πλήρη ένταξη των εργαζομένων στο ενιαίο μισθολόγιο καταργήθηκε η ανωτέρω ΚΥΑ ως προς το μισθολόγιο του ΕΣΥ, με αποτέλεσμα  το ιατρικό προσωπικό του ΟΚΑΝΑ να αντιμετωπίζεται πλέον μισθολογικά απλώς ως εργαζόμενοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, εξισωμένοι δηλαδή με το λοιπό διοικητικό προσωπικό της ίδιας εκπαιδευτικής κατηγορίας, χωρίς καμία βαθμολογική εξέλιξη και παρά το γεγονός ότι εκτελούν πλήρη κλινικά ιατρικά καθήκοντα με ιδιαίτερη επικέντρωση στη Δημόσια Υγεία σε εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες. Πρόκειται για ιατρούς που εργάζονται στον τομέα των εξαρτήσεων, ο οποίος αναγνωρίζεται ως ένας από τους δυσκολότερους τομείς άσκησης κλινικής ιατρικής διεθνώς, καθώς αφορά ασθενείς με πολλαπλά επιβαρυμένη υγεία.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης υποστηρίζει το αίτημα τους, για άμεση ένταξη τους στο ειδικό μισθολόγιο των ιατρών του Δημόσιου Συστήματος, χωρίς αλλαγή των όρων απασχόλησης τους στον Οργανισμό.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Νίτσας Νικόλαος

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

   Ο  Γενικός Γραμματέας

Δρ. Μπάτζιος Νικόλαος

Ωτορινολαρυγγολόγος