Νέα-Ανακοινώσεις

Επιστολή προς Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας

Θεσσαλονίκη, 7 Ιανουαρίου 2022

Αρ. Πρωτ. : 127/Γ

Προς Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας κ. Μ. Γκάγκα

Κοινοποίηση:

Υπουργό Υγείας κ. Θ. Πλεύρη

Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας κ. Ι. Κωτσιόπουλο

Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Ιατρικοί Σύλλογοι

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ ,

Για άλλη μια φορά πληροφορηθήκαμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την πρόθεση του Υπουργείου Υγείας να προβεί εκ νέου σε επιστράτευση ιδιωτών γιατρών στη Θεσσαλονίκη.

Η πίεση στο ΕΣΥ εξαιτίας της πανδημίας εδώ και δύο χρόνια είναι δεδομένη και η ανάγκη στήριξης του προσωπικού του ΕΣΥ αναγκαία. Η λήψη όμως αποσπασματικών μέτρων που κατά το παρελθόν δεν έχουν επιφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα πρέπει να επανεξεταστεί.

Σε προηγούμενη επιστολή μας, σας έχουμε εκθέσει τις προτάσεις μας προκειμένου η ενίσχυση του ΕΣΥ να είναι ουσιαστική και η όποια επιστράτευση ιδιωτών γιατρών  οι οποίοι επιτελούν σημαντικό έργο στην ΠΦΥ, να γίνει στον ελάχιστο δυνατό βαθμό, με κυκλική συμμετοχή (rotation) όλων των γιατρών του ιδιωτικού τομέα και για χρονικό διάστημα που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον ένα μήνα.

Ζητούμε λοιπόν άμεσα και πριν από την οποιαδήποτε απόφαση για επιστράτευση:

1) Να κληθούν όλοι οι συνάδελφοι που βρίσκονται σε αναμονή για έναρξη ειδικότητας Παθολογίας, Πνευμονολογίας και Γενικής Ιατρικής, να υπογράψουν σύμβαση εθελοντικής εργασίας στο ΕΣΥ για όσο χρόνο οι ανάγκες της πανδημίας το απαιτήσουν, με συνυπολογισμό του χρονικού διαστήματος αυτού ως χρόνου λήψης ειδικότητας.

2) Να εκδοθούν άμεσα όλα τα ΦΕΚ διορισμών κρίσεων γιατρών ΕΣΥ που έχουν ολοκληρωθεί (Παραδείγματος χάριν Πνευμονολογική κλινική νοσοκομείου Ιπποκράτειου).

3) Άμεση υλοποίηση της πρόσφατης νομοθετικής ρύθμισης περί πρόσκαιρης ανακατανομής προσωπικού εντός του ΕΣΥ.

4) Άμεση υπογραφή νέων συμβάσεων των γιατρών που απασχολούνταν εθελοντικά στο ΕΣΥ και των οποίων η σύμβαση διακόπηκε την 31/12/2021.

5) Να δοθεί άμεσα η δυνατότητα σε ιδιώτες γιατρούς να απασχοληθούν εθελοντικά  στα εμβολιαστικά κέντρα, προκειμένου οι εκεί απασχολούμενοι γιατροί του ΕΣΥ να επανέλθουν στα καθήκοντά τους στα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας.

6) Επαναλαμβάνουμε τέλος το διαχρονικό μας αίτημα για άμεση ενίσχυση του ΕΣΥ με μόνιμο προσωπικό και ταχείες διαδικασίες

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Νίτσας Νικόλαος

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Η  Γεν. Γραμματέας

Dr. Χατζηδημητρίου Μαρία

Βιοπαθολόγος