Νέα-Ανακοινώσεις

Επικαιροποιημένη ενημέρωση για την νόμιμη λειτουργία ιδιωτικών και δημόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας

Θεσσαλονίκη, 9 Νοεμβρίου 2021

Θέμα: Επικαιροποιημένη ενημέρωση για την νόμιμη λειτουργία ιδιωτικών και δημόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε για την υπουργική απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136 (ΦΕΚ 5138/5-11-2021) με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00».

Σας επισυνάπτουμε παρακάτω τα άρθρα που αφορούν τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας (Πίνακας Α και Πίνακας Β – παράγραφος 4).

https://isth.gr/wp-content/uploads/2021/11/b51382021.pdf

Η μοναδική αλλαγή που έχει πραγματοποιηθεί σε σχέση με τις ήδη υπάρχουσες οδηγίες είναι ότι «τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων επιβεβαιώνονται μέσω της ειδικής εφαρμογής Covid Free GR του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118)»

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Νίτσας Νικόλαος

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Η  Γεν. Γραμματέας

Dr. Χατζηδημητρίου Μαρία

Βιοπαθολόγος