Νέα-Ανακοινώσεις

Επικαιροποιημένες οδηγίες για τη λειτουργία των ιατρείων

Θεσσαλονίκη, 5 Μαΐου  2022

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε, ότι  σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 23983 (ΦΕΚ 2137/30-4-2022) δεν έχει αλλάξει ο τρόπος προσέλευσης ασθενών και συνοδών στους ιδιωτικούς φορείς Π.Φ.Υ. Σας επισυνάπτουμε παρακάτω τα άρθρα που αφορούν τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς υπηρεσιών υγείας (Πίνακας Α και Πίνακας Β – παράγραφος 4).

https://isth.gr/wp-content/uploads/2022/05/b21372022-fek-pinakas.pdf

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Νίτσας Νικόλαος

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Η  Γεν. Γραμματέας

Dr. Χατζηδημητρίου Μαρία

Βιοπαθολόγος