Νέα-Ανακοινώσεις

ΕΟΔΥ- Δήλωση των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σύφιλης, γονόρροιας, συγγενούς σύφιλης και αφροδίσιου λεμφοκοκκιώματος

Αξιότιμοι Κύριοι / Κυρίες,

θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) προχώρησε στη σύσταση του Τμήματος Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (Ν. 4633/2019 (Α 161), υπ’ αριθμό πρωτ. ΕΟΔΥ 975/ 17.01.2020 Απόφαση ΔΣ ΕΟΔΥ), καθώς τα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ) βρίσκονται στις πρώτες θέσεις στον κατάλογο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) με τα θέματα δημόσιας υγείας που χρήζουν άμεσης παρέμβασης. Η αξιοποίηση της επιδημιολογίας των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την πρόληψη και τον έλεγχό τους.

Το Τμήμα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων έχει κύριο σκοπό την επιδημιολογική επιτήρηση των ΣΜΝ καθώς και την αποστολή των Ετήσιων Επιδημιολογικών Εκθέσεων Επιτήρησης προς το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC).

Το 2009 αναπτύχθηκε το νέο σύστημα επιτήρησης για όλα τα υποχρεωτικώς δηλούμενα ΣΜΝ, το οποίο συλλέγει με ατομικά δελτία δήλωσης και συγκεντρωτικά δελτία εργαστηριακής δήλωσης τα δεδομένα για τη γονόρροια, τη σύφιλη και τις χλαμυδιακές λοιμώξεις.

Η δήλωση των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σύφιλης, γονόρροιας, συγγενούς σύφιλης και αφροδίσιου λεμφοκοκκιώματος είναι υποχρεωτική από το 1950 (Β.Δ. 3/9.11.1950). Οι χλαμυδιακές λοιμώξεις δηλώνονται υποχρεωτικά από το 2011 (Αρ. πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ 15269/8-2-2011) στα πλαίσια εναρμόνισης με τις ανάγκες επιτήρησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας, των οποίων η ειδικότητα άπτεται των  Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων, για την υποχρεωτικότητα της δήλωσης τους και την αποστολή των στοιχείων στον ΕΟΔΥ.

Σας επισυνάπτουμε τα Ατομικά Δελτία Δήλωσης ανά νόσημα για το έτος 2021, σε μορφή  pdf, προς διευκόλυνσή σας, τα οποία είναι αναρτημένα και στο site του Ε.Ο.Δ.Υ. (www.eody.gov.gr).

Τα στοιχεία αποστολής είναι τα κάτωθι:

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας, χωρίς την ύπαρξη της οποίας δεν είναι δυνατή η επιτήρηση των Σεξουαλικώς  Μεταδιδόμενων Νοσημάτων και συνεπώς η εκπλήρωση της υποχρέωσης της χώρας απέναντι στον Ευρωπαϊκό φορέα (ECDC).

Καλλιόπη Μαντζαβίνου                                        Γιώργος Ρηγάκος

Προϊσταμένη Γραφείου                                        Προϊστάμενος Τμήματος

Σεξουαλικής Υγείας – Ε.Ο.Δ.Υ.                             Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων

                                                                            Νοσημάτων – Ε.Ο.Δ.Υ.

 

Πολυκλινική Αθηνών                                                                 

Πειραιώς 3, Ομόνοια                                                                 

Τ.Κ. 105 52   Αθήνα 

Τηλ. 210 8817475                                                                     

e-mail: