Νέα-Ανακοινώσεις

Έντυπα ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών ή οδηγών

­

Θεσσαλονίκη, 28 Ιουνίου 2022

­
­

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ΕΔΩ για την επικαιροποίηση του του Κεφαλαίου Α, Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 στο οποίο είναι προσαρτημένα υποδείγματα εντύπων για την ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών, σε έγχαρτη μορφή  και σε ψηφιακή μορφή.

­
­

Με εκτίμηση

­
­
Ο Πρόεδρος

Νίτσας Νικόλαος

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Η Γεν. Γραμματέας

Dr. Χατζηδημητρίου Μαρία

Βιοπαθολόγος

­