ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΝΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΕΝΟΣΥ-ΝΙΚΙ)