Νέα-Ανακοινώσεις

Ενημέρωση σχετικά με υποχρεωτικότητα εμβολιασμού και λόγους απαλλαγής

Θεσσαλονίκη,  24 Αυγούστου 2021

Αγαπητές & Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε το ΦΕΚ (Ν. 4820/2021) σχετικά με την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού των υγειονομικών με την επισήμανση, ότι αφορά όλους τους ιατρούς (ιδιώτες και δημοσίους υπαλλήλους), υπαλληλικό και λοιπό προσωπικό ιδιωτικών και δημόσιων δομών.

Ν. 4820/2021

Επίσης, σας αποστέλλουμε ΦΕΚ 3794/2021 σχετικά με τη διαδικασία και τους λόγους απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού.

ΦΕΚ-3794/2021

Επιπλέον, σας αποστέλλουμε ενημερωτικό σημείωμα της Νομικής Υπηρεσίας του ΠΙΣ με θέμα ‘’Επιβολή μέτρων υποχρεωτικού εμβολιασμού’’.

Π.Ι.Σ. Επιβολή μέτρων υποχρεωτικού εμβολιασμού

Σχετικά με τη διαδικασία αναστολής του προσωπικού  θα σας ενημερώσουμε μόλις εκδοθεί η ανάλογη εγκύκλιος από το Υπουργείο Εργασίας.

Ο Πρόεδρος  
Νίτσας Νικόλαος
Χειρουργός Οφθαλμίατρος
Η Γεν. Γραμματέας  
Dr. Χατζηδημητρίου Μαρία
Βιοπαθολόγος