Νέα-Ανακοινώσεις

Ενημέρωση για αξιοποίηση εποπτικού υλικού αγωγής υγείας-αφισών που έχουν διαμορφωθεί στο πλαίσιο της καμπάνιας του WHO με θέμα: «Επιστροφή στο Σχολείο (Βack to school),