Νέα-Ανακοινώσεις

Ενημέρωση από το Νομικό Τμήμα του ΙΣΘ σχετικά με τη διενέργεια rapid test

Θεσσαλονίκη, 7 Ιανουαρίου 2022

Προς μέλη Ι.Σ.Θ.

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ. 65 του ν 4812/2021, όπως ρυθμίστηκε με την ΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ64232/16/10/2021 αρ. 2 παρ. 2,  ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό SARS-CoV2  πραγματοποιείται με μοριακό έλεγχο (PCR) ή/και με ταχεία ανίχνευση αντιγόνου (rapid test).

Ειδικότερα, ο διαγνωστικός έλεγχος με RAPID TEST  προβλέπεται και επιτρέπεται να πραγματοποιείται μόνο σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια,  (αδειοδοτημένα σύμφωνα με το ΠΔ84/2001), ιδιωτικές κλινικές, ιατρούς και φαρμακεία.

Η διενέργεια  χρήσης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID 19 (rapid test) είναι ιατρική πράξη και θα πρέπει τόσο η λήψη του δείγματος όσο και η ακόλουθη  διενέργεια της ανάλυσης  του να πραγματοποιείται υποχρεωτικά σε αδειοδοτημένους χώρους Π.Φ.Υ, από ιατρούς “παρά την κλίνη” και κατ’ εξαίρεση σε φαρμακεία για το καθορισμένο από το νόμο χρονικό διάστημα.

Επομένως, η διενέργεια rapid test σε χώρους και με τρόπους εκτός των ως άνω προβλεπόμενων είναι παράνομη και γι’ αυτό το λόγο ο Ι.Σ.Θ. έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη.

Επιπλέον, η όποια καταχώρηση -από ιατρούς- αποτελεσμάτων από έλεγχο δειγμάτων που λαμβάνονται σε μη αδειοδοτημένους χώρους ΠΦΥ από μη ιατρούς, αποτελεί παραβίαση της άδειας λειτουργίας ιατρείων-εργαστηρίων με ποινές που προβλέπονται από το ΠΔ84/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και συγκεκριμένα το αρ.13 παρ. 1 περ. στ’ και αρ. 17 παρ.5 όπου προβλέπεται αφαίρεση βεβαίωσης λειτουργίας  από 1 έως 6 μήνες και πρόστιμο 14.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το χρηματικό πρόστιμο πενταπλασιάζεται.

Σας εφιστούμε την προσοχή σχετικά με τα παραπάνω ισχύοντα, διότι σε διαφορετική περίπτωση ο Ι.Σ.Θ. θα προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες πειθαρχικές ενέργειες εναντίον των παραβατών.

Νομικό τμήμα Ι.Σ.Θ.