Νέα-Ανακοινώσεις

Έγγραφο προς Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με προκήρυξη

Θεσσαλονίκη 10 Απριλίου 2023

Αριθ.Πρωτ. 2716/Γ

Προς Υπουργείο Δικαιοσύνης

Υπουργό κ. Τσιάρα Κωνσταντίνο

Γραφείο Υπουργού

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Έπειτα από ενημέρωση μέλους του Συλλόγου πληροφορηθήκαμε, ότι στην προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. με αριθ.πρωτ. 5282οικ/9-3-2023 μεταξύ των απαιτούμενων προσόντων είναι και αυτό της ψυχικής υγείας το οποίο όμως απαιτείται να βεβαιώνεται από ψυχίατρο Διευθυντή ψυχιατρικής κλινικής κρατικού η πανεπιστημιακού νοσοκομείου ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

Ωστόσο από το έτος 2007 και συγκεκριμένα με το ν. 3627/2007 άρθρο 6, όπως αυτό τροποποίησε το άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας) υφίσταται πλήρης ισοτιμία αναφορικά με το κύρος και τη νομική ισχύ μεταξύ πιστοποιητικών που εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. σε Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώτες, ως προς τις νόμιμες χρήσεις ενώπιον όλων των αρχών και υπηρεσιών.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε, όπως προβείτε στις δέουσες ενέργειες προς τον Α.Σ.Ε.Π. προκειμένου να διορθωθεί η παράνομη αυτή πρόβλεψη και να γίνονται αποδεκτοί υποψήφιοι, οι οποίοι θα διαθέτουν βεβαίωση  από ψυχίατρο που υπηρετεί είτε σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό φορέα υγείας ή είναι ιδιώτης.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Νίτσας Νικόλαος

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

   Ο  Γενικός Γραμματέας

Δρ. Μπάτζιος Νικόλαος

Ωτορινολαρυγγολόγος