Νέα-Ανακοινώσεις

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον κατάλογο πραγματογνωμόνων έτους 2024

Θεσσαλονίκη, 1 Αυγούστου 2023

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Έπειτα από την κοινοποίηση του εγγράφου με αριθ. πρωτ. ΔΥ/25-7-2023 από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης σας ενημερώνουμε σχετικά με τη δυνατότητα να δηλώσετε στο Σύλλογο είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω e-mail στο , την πρόθεσή σας να συμπεριληφθείτε στον υπό κατάρτιση πίνακα πραγματογνωμόνων για το δικαστικό έτος 2024.

Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 11/09/2023.

Ο πίνακας αφορά το πολιτικό τμήμα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και η αμοιβή σας θα καταβάλλεται από τον ενάγοντα (πρόσωπο της δίκης) διαμορφούμενη κατά την κρίση σας στο πλαίσιο  των κανόνων της καλής πίστης και των εν γένει ισχυόντων  συναλλακτικών ηθών.

Παραμένει στη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου να καλέσει ως πραγματογνώμονα  οποιοδήποτε μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, στην περίπτωση εκείνη που δεν υπάρχει στον κατάλογο  διαθέσιμος γιατρός για τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης.

Ο ΙΣΘ είναι εκ του νόμου υποχρεωμένος να διαβιβάζει πλήρες αρχείο των μελών του στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Νίτσας Νικόλαος

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Δρ. Μπάτζιος Νικόλαος

Ωτορινολαρυγγολόγος