Νέα-Ανακοινώσεις

ΕΔΟΕΑΠ – Διαδικτυακή Πλατφόρμα Συμβάσεων Ιδιωτών Ιατρών

Στην προσπάθειά του να διευρύνει το υφιστάμενο δίκτυο των συμβεβλημένων ιατρών του σε όλη τη χώρα, Ο ΕΔΟΕΑΠ, με επιστολή του, ζητεί από τους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους να ενημερώσουν τους ιατρούς-μέλη τους, για τη δυνατότητα άμεσης σύμβασης συνεργασίας.

Η Διαδικτυακή Πλατφόρμα Συμβάσεων Ιδιωτών Ιατρών

(https://www.edoeap.gr/e-services/eggrafi-iatrou.php) προσφέρει εύκολα και γρήγορα την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύμβασης ιδιωτών ιατρών, με απλά βήματα και με άμεση έγκριση του αιτήματος εγγραφής, ταυτόχρονα με τη δήλωση αποδοχής των όρων της σύμβασης.

Επισημαίνεται ότι η αποζημίωση που προσφέρει ο ΕΔΟΕΑΠ ανά ιατρική επίσκεψη είναι λίαν ικανοποιητική.