Νέα-Ανακοινώσεις

Δωρεάν διάθεση ψηφιακών υπογραφών προς τους πιστοποιημένους ιατρούς του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης – Τρόπος απόκτησης