Νέα-Ανακοινώσεις

Δημόσιες συμβάσεις – Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων

Θεσσαλονίκη, 20 Ιουνίου 2024

Αγαπητές & Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, από 1ης Ιουλίου 2024 καθίσταται υποχρεωτική η έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου για τους προμηθευτές του Ελληνικού Δημοσίου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που λάβαμε από το λογιστικό/φοροτεχνικό γραφείο του κ. Παπά Ηλία «Ιατρολογιστική» και κατόπιν προσεκτικής ανάγνωσης και ερμηνείας του νόμου και των Κ.Υ.Α. 52445/2023   που τον συνοδεύουν, ισχύουν τα εξής:

  • Από 01/07/2024 η έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου είναι υποχρεωτική για όσους ιατρούς έχουν συνάψει σύμβαση με φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, μετά την 01/01/2024 ή έχουν συνάψει σύμβαση με φορείς της Λοιπής Γενικής Κυβέρνησης, μετά την 01/06/2024 (εδώ ανήκουν ο ΕΟΠΥΥ, οι Δήμοι και τα ΚΑΠΗ).
  • Από 01/01/2025 η έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου είναι υποχρεωτική για όλους τους ιατρούς, οι οποίοι είναι προμηθευτές του Ελληνικού Δημοσίου (πχ έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, Δήμο κτλ) αλλά σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’ 3061/09-05-2023 άρθρο 2, παράγραφος 3 εξαιρούνται της υποχρέωσης «Λοιπές δαπάνες το ύψος των οποίων είναι έως 2500 ευρώ». Συνεπώς αναμένουμε διευκρίνιση για το αν θα έχουν υποχρέωση ηλεκτρονικού τιμολογίου οι ιατροί που θα εκδίδουν τιμολόγιο με ποσό κάτω των 2500 ευρώ. Σίγουρα θα έχουν αυτή την υποχρέωση όσοι εκδίδουν τιμολόγια άνω των 2500 ευρώ.
  • Το timologio.gr δεν αποτελεί εφαρμογή έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου αλλά απλά παρέχει τη δυνατότητα μηχανογραφικής έκδοσης και αυτόματης διαβίβασης τιμολογίου στην πλατφόρμα myData. Συνεπώς δεν καλύπτει τους ιατρούς που θα έχουν την υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου.
  • Για να δείτε αν ο φορέας με τον οποίο έχετε ή θα συνάψετε σύμβαση ανήκει στην Κεντρική Κυβέρνηση ή στους φορείς Λοιπής Γενικής Κυβέρνησης, πηγαίνετε στον παρακάτω  σύνδεσμο όπου μπορεί να γίνει έλεγχος για την κατηγοριοποίηση του https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-invoice

κάνετε είσοδο στο «μητρώο ΑΑΗΤ και Φορέων της ΓΓΠΣ & ΨΔ» και στη συνέχεια στο «Πρόσβαση στο μητρώο».

Παραθέτουμε λίστα των μέχρι τώρα πιστοποιημένων Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.

Α/Α

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΤΑΔΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

1

INFORMATION
SYSTEMS IMPACT AE

MYDATA
CONNECT

Επιτυχής ολοκλήρωση των 3
σταδίων Ελέγχου
Διαπιστωτική πράξη Γενικού
Γραμματέα Π.Σ.Ψ.Δ.

2

Retail link AE μέλος του
ομίλου Entersoft

Retail Link
Paperless e
Invoicing

Επιτυχής ολοκλήρωση των 3
σταδίων Ελέγχου
Διαπιστωτική πράξη Γενικού
Γραμματέα Π.Σ.Ψ.Δ.

3

Softone technologies Α.Ε.

SoftOne e
Invoicing

Επιτυχής ολοκλήρωση των 3
σταδίων Ελέγχου
Διαπιστωτική πράξη Γενικού
Γραμματέα Π.Σ.Ψ.Δ.

4

EPSILON NET S.A

Epsilon Digital

Επιτυχής ολοκλήρωση των 3
σταδίων Ελέγχου
Διαπιστωτική πράξη Γενικού
Γραμματέα Π.Σ.Ψ.Δ.

5

ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Α.Ε

Meg MyData B2G

Επιτυχής ολοκλήρωση των 3
σταδίων Ελέγχου
Διαπιστωτική πράξη Γενικού
Γραμματέα Π.Σ.Ψ.Δ.

6

PRIMER SOFTWARE
ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Primer Peppol ws

Επιτυχής ολοκλήρωση των 3
σταδίων Ελέγχου
Διαπιστωτική πράξη Γενικού
Γραμματέα Π.Σ.Ψ.Δ.

7

ORIAN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Orian MyInvoices

Επιτυχής ολοκλήρωση των 3
σταδίων Ελέγχου
Διαπιστωτική πράξη Γενικού
Γραμματέα Π.Σ.Ψ.Δ.

8

ΠΑΡΟΧΟΣ ΛΥΣΕΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

PAROCHOS IT

Επιτυχής ολοκλήρωση των 3
σταδίων Ελέγχου
Διαπιστωτική πράξη Γενικού
Γραμματέα Π.Σ.Ψ.Δ.

 

Τέλος, να επισημάνουμε πως σύμφωνα με τον νόμο οι φορείς του Δημοσίου με τους οποίους συνάπτουμε κάποια σύμβαση, μετά την 1η Ιουλίου 2024 οφείλουν, να περιλαμβάνουν ρητή πρόβλεψη στα έγγραφα της σύμβασης αναφορικά με την υποχρέωση μας για έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων, ώστε να γνωρίζετε πριν υπογράψετε αν θα χρειαστεί να προβείτε σε σύμβαση με πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

 

Νίτσας Νικόλαος

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

   Ο  Γενικός Γραμματέας

 

Δρ. Μπάτζιος Νικόλαος

Ωτορινολαρυγγολόγος