Νέα-Ανακοινώσεις

Δημόσια διαβούλευση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, αρμόδιος Συντονιστής της Κυβέρνησης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση την Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030 στον παρακάτω σύνδεσμο

http://www.opengov.gr/ypep/?p=874

 

Η διαβούλευσητίθεται για πρώτη φορά και σε ένα πλήρως προσβάσιμο ψηφιακό περιβάλλον, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεμπόδιστη επικοινωνία με όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους.

 

Για μετάβαση στην προσβάσιμη διαβούλευση, όπου το κείμενο της Στρατηγικής παρατίθεται και ανά παράγραφο,  ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο :

https://amea.gov.gr/consultation

 

Βασική επιδίωξη της Εθνικής Στρατηγικής είναι η αύξηση της ορατότητας των Ατόμων με Αναπηρία και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γι’ αυτήν την πολυάριθμη ομάδα συμπολιτών μας που υπολογίζεται ότι υπερβαίνει το 1.000.000 άτομα. Η Εθνική Στρατηγική εξειδικεύεται σε 170 δράσεις με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους άνω των 600 εκ ευρώ.

 

Η υποβολή των προτάσεων/παρατηρήσεων/ απόψεων κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη ή φορέα θα συμβάλλει σημαντικά στην κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων πτυχών και αιτημάτων αυτού του κατακερματισμένου πεδίου.

 

Παρακαλούμε θερμά να ενημερωθούν τα μέλη του συλλόγου σας. 

 

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 19/5/2024 και ώρα 21.00.