Νέα-Ανακοινώσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. ΝΙΚΟΥ ΝΙΤΣΑ


Θεσσαλονίκη, 23 Απριλίου 2021

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. ΝΙΚΟΥ ΝΙΤΣΑ

Ζητούμε την άμεση βελτίωση και επαναδιατύπωση της σημερινής κοινής υπουργικής απόφασης
αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26044 που αφορά τα έκτακτα μέτρα περιορισμού της υπερτοπικής
κυκλοφορίας για την προστασία της Δημόσιας Υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορονοϊού στο σύνολο της επικράτειας έως και τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021.
Σύμφωνα με τη διατύπωση της ΚΥΑ η μετακίνηση για λόγους υγείας περιορίζεται μόνον προς τις
δημόσιες δομές υγείας. Όπως λοιπόν γίνεται κατανοητό η απαγόρευση αυτή ενέχει σοβαρούς
κινδύνους για τη δημόσια υγεία και εύλογα τίθενται ερωτήματα για τον λόγο αγνοήθηκαν οι
ιδιωτικές δομές υγείας όπως ιδιωτικές κλινικές, πολυιατρεία, ιατρεία που όλο αυτό το χρονικό
διάστημα της πανδημίας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους πολυδιάστατα.
Πρέπει λοιπόν άμεσα να γίνει τροποποίηση και επαναδιατύπωση τις απόφασης ώστε να
επιτραπούν και οι μετακινήσεις σε όλες τις ιδιωτικές δομές υγείας διαφορετικά εύλογα προκύπτουν
τα εξής ερωτήματα:
1. Με ποιον τρόπο θα μετακινηθεί ασθενής που διαμένει σε Περιφερειακή Ενότητα εκτός της
Θεσσαλονίκης και υποβάλλεται σε σχήμα χημειοθεραπείας σε ιδιωτική κλινική της πόλης μας;
2 Ασθενής που έχει ήδη προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση ή άλλη ιατρική ή διαγνωστική
εξέταση κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα θα πρέπει να περιμένει μέχρι την 10/5/2021;
3 Εγκυμονούσα γυναίκα πώς θα μετακινηθεί σε ιδιωτικό μαιευτήριο εκτός της περιφερειακής
ενότητας που κατοικεί προκειμένου να γεννήσει;
4 Πως θα μετακινηθεί ασθενής για μετεγχειρητική παρακολούθηση από τον γιατρό που τον
χειρούργησε;
Επιτέλους πρέπει να κατανοήσουν όλοι ότι ο ιδιωτικός τομέας της υγείας αποτελεί ακρογωνιαίο
λίθο της δημόσιας υγείας στην χώρα μας όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Νίτσας Νικόλαος
Χειρουργός Οφθαλμίατρο