Νέα-Ανακοινώσεις

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή»

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ»

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή»

  • οργανώνεται από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
  • είναι διετές και πλήρους φοίτησης
  • λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008
  • απευθύνεται σε διάφορες ειδικότητες και επιστήμες: ιατρική, βιοχημεία, βιολογία, μαιευτική
  • παρέχει τη δυνατότητα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» είναι:

  • να προάγει την εις βάθος εκπαίδευση και έρευνα σε θέματα της γυναικείας αναπαραγωγής και της ενδοκρινολογίας μέσω της διαδικασίας επιμόρφωσης από ειδικούς βασικής και κλινικής έρευνας
  • να προετοιμάζει επιστήμονες για ακαδημαϊκό έργο δίνοντάς τους τις βάσεις για την επιτέλεση αυτόνομου ερευνητικού έργου
  • να προάγει ερευνητικές εργασίες υψηλού επιπέδου και δημοσιεύσιμες σε αγγλόφωνα επιστημονικά περιοδικά (μέχρι στιγμής έχουν προκύψει άνω των 65 δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά)
  • να ενισχύει τις συνέργειες μεταξύ των διαφορετικών ειδικοτήτων και επιστημών προς όφελος του γνωστικού ερευνητικού αντικειμένου που υπηρετεί

Το Δ.Π.Μ.Σ. στεγάζεται στο Αρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθηνών.

Περισσότερες πληροφορίες για το Δ.Π.Μ.Σ. «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή»: επίσημη ιστοσελίδα www.researchreproduction.gr, τηλ. επικοινωνίας: 210-7286298, e-mail: .