Νέα-Ανακοινώσεις

Διερεύνηση του φόβου και της διστακτικότητας κατά του εμβολιασμού για τον COVID-19

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών «Διαχείριση Γήρανσης & Χρόνιων Νοσημάτων» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σχεδιάστηκε η παρούσα διπλωματική μελέτη με σκοπό να διερευνηθεί ο φόβος και η διστακτικότητα κατά του εμβολιασμού για τον COVID-19. Η συμβολή σας είναι πολύτιμη. Χρειάζονται λίγα λεπτά για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι ΑΝΩΝΥΜΗ , εθελοντική και διαφυλάσσεται το απόρρητο των πληροφοριών που δίδονται.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο σας. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Κυριακή Σαββίδου στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVbDV7A06CP5sedPFS8EDqHh4exgpikLeHE6_Au0tvnGI0sw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0