Νέα-Ανακοινώσεις

Διευκρινίσεις σχετικά με την υπογραφή σύμβασης ιδιωτών γιατρών και ΕΣΥ

Θεσσαλονίκη, 15 Απριλίου 2021


Διευκρινίσεις σχετικά με την υπογραφή σύμβασης ιδιωτών γιατρών και ΕΣΥ


Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
1) Η διάρκεια της σύμβασης αρχικά μπορεί να είναι έως 30/6/2021 με δυνατότητα παράτασης έως
31/12/2021. Υπάρχει ευελιξία ως προς μικρότερο χρονικό διάστημα σύμβασης καθώς και δυνατότητα
παραίτησης ανά πάσα στιγμή.
2) Οι γιατροί αυτής της κατηγορίας για την παροχή υπηρεσίας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, απολαμβάνουν
όλων των δικαιωμάτων των γιατρών του ΕΣΥ, σε ότι αφορά ενδεχόμενες νομικές διεκδικήσεις από πλευράς
ασθενών. Επιπλέον ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προσφέρει με έξοδα του συμβόλαιο αστικής
ευθύνης ύψους 500.000 ευρώ, συμπεριλαμβανόμενης και νομικής κάλυψης έως 10.000 ευρώ για όλο το
διάστημα απασχόλησης στο ΕΣΥ, για νομικές διεκδικήσεις έως και 2 έτη μετά τη λήξη του συμβολαίου.
3) Για όσους γιατρούς δεσμεύονται με συμβάσεις εργασίας σε ΚΑΠΗ ή άλλες δημοτικές δομές, ο ΙΣΘ σε
συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας έχει λάβει δεσμεύσεις, ότι δεν θα
υπάρξουν διακοπές συμβάσεων λόγω εργασίας των γιατρών στο ΕΣΥ.
4) Ο ΙΣΘ δεσμεύεται να παράσχει τις υπηρεσίες του κατά περίπτωση, αντιμετωπίζοντας άλλες ενδεχόμενες
συμβατικές υποχρεώσεις των γιατρών (π.χ ασφαλιστικές εταιρείες), ώστε να μην υπάρξει καμία διακοπή
συνεργασιών .
5) H εκδήλωση ενδιαφέροντος μέσω της φόρμας του ΙΣΘ https://forms.gle/iF8dvmMmtne5DN2m7 δεν
αποτελεί υποχρέωση τελικής συμφωνίας. Σε κάθε περίπτωση οι ΥΠΕ θα επικοινωνούν με τον
ενδιαφερόμενο για τις λεπτομέρειες και την τελική υπογραφή της σύμβασης. Οι αρμοδιότητες των γιατρών
θα καθορίζονται σε συνεννόηση με τον διευθυντή της κλινικής του νοσοκομείου που θα απασχοληθούν,
πριν από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης με την ΥΠΕ.
Όλα τα ανωτέρω ισχύουν μόνο για την περίπτωση υπογραφής σύμβασης εργασίας ιδιωτών
γιατρών με το ΕΣΥ και όχι σε περίπτωση επίταξης ιδιωτών γιατρών μετά από υπουργική απόφαση.