Νέα-Ανακοινώσεις

Διαβίβαση εγγράφων από τον Π.Ι.Σ

                                                                                                Αθήνα 27.5.2021

Προς τους                                                                               ΑΠ:  9505

Ιατρικούς Συλλόγους

της  Χώρας

 

Αγαπητή/ε κυρία/ε Συνάδελφε

Σας διαβιβάζουμε τα εξής έγγραφα:

Έγγραφο Greek Trade Office in Washington DC,  του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Γεν.Δ/νση Οργάνωσης με θέμα: Έγγραφο Γραφείου ΟΕΥ Ουάσιγκτων ΑΠ: 1170-14.5.2021, έγγραφο ιατρών Π.Π.Ι.Φιλλύρας, με θέμα: «Έκκληση στελέχωσης, υποστήριξης & Ενίσχυσης νεοσύστατου Εμβολιαστικού Κέντρου Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Φιλλύρας του Κέντρου Υγείας Σαπών της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας & Θράκης» και έγγραφο της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος, με αριθμ.πρωτ. 3208/24.5.2021, με θέμα: Πρόταση Συνεργασίας, με τη παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.