Νέα-Ανακοινώσεις

Διαθεσιμότητα ANAPEN

Παρακαλούμε ενημερώστε κατάλληλα τα μέλη σας ότι περίπου από το τέλος Νοεμβρίου θα είναι διαθέσιμα από την εταιρία μας:

Το ANAPEN 150mcg/0,3ml BT x 2) Για την συγκεκριμένη περιεκτικότητα, είμαστε σε αναμονή εξέλιξης της έγκρισης του αιτήματος κατ’ εξαίρεση κυκλοφορίας με γαλλική επισήμανση που έχει κατατεθεί, καθώς και έγκρισης ανασυσκευασίας για να τοποθετηθεί ελληνικό Φύλλο Οδηγιών Χρήσης.

Το ANAPEN 300mcg/0,3ml BT x 2 (ελληνική επισήμανση)

 

Προσοχή: Με τους παρακάτω κωδικούς συνταγογράφησης που αφορούν την εταιρία μας ALLERTEC HELLAS

2802660901028 (ANAPEN 150mcg/0,3ml BT x 2)

2802660902025 (ANAPEN 300mcg/0,3ml BT x 2)

 

Με εκτίμηση

ALLERTEC HELLAS SA