Νέα-Ανακοινώσεις

Διαδικτυακή έρευνα έργου «corr-health» – ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ./Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Δ.Π.Θ.

Αγαπητοί/ες,

Στο πλαίσιο του έργου «corr-health» (Διαφθορά και κρατικό-εταιρικό έγκλημα: το παράδειγμα του τομέα της υγείας) διεξάγουμε διαδικτυακή  έρευνα, που έχει σαν στόχο να διερευνήσει τις στάσεις και τις αντιλήψεις των πολιτών απέναντι στο φαινόμενο της διαφθοράς στον χώρο της υγείας (έκταση, ευάλωτοι τομείς, παράγοντες που συντελούν στην εξάπλωση του, μέτρα αντεγκληματικής πολιτικής κλπ.).

Η έρευνα αντιλήψεων αποτελεί μέρος της έρευνας πεδίου, η οποία περιλαμβάνει δευτερογενή ανάλυση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων και πρωτογενή ποιοτική έρευνα με τη διεξαγωγή σε βάθος ημιδομημένων συνεντεύξεων. Το ερευνητικό έργο υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Τριών» (αρ. έργου 2377, επιστ. πεδίο κοινωνικών επιστημών) και υλοποιείται στο τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Η έρευνα  έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας Έρευνας του Δ.Π.Θ και το  απόρρητο των πληροφοριών που θα συγκεντρωθούν είναι διασφαλισμένο.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί μερικά λεπτά και οι απαντήσεις σας θα συμβάλουν στην εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων για την έρευνα.

Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://coworking-impact.limequery.com/168164?lang=el

Σε περίπτωση που επιθυμείτε μπορείτε να προωθήσετε  το ερωτηματολόγιο της εν λόγω διαδικτυακής έρευνας γνώμης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του φορέα σας.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την έρευνα επισκεφθείτε: https://corrhealth.wordpress.com/

Για επικοινωνία με την ερευνητική ομάδα: 

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας!

Ειρήνη Σταμούλη (Επιστ. Υπευθ.), Διδάκτωρ ΔΠΘ

Μαργαρίτα Γασπαρινάτου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΔΠΘ

Χρήστος Κουρούτζας, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου.