Νέα-Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου Ψ.Ν.Θ.- Μονάδα Απεξάρτησης από το Αλκοόλ και τις ‘Νόμιμες Εξαρτήσεις

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ.

Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Λαγκαδά 196 Τ.Κ. 564 30 Θεσσαλονίκη

www.psychothes.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Μονάδα Απεξάρτησης από το Αλκοόλ και τις ‘Νόμιμες Εξαρτήσεις’/

Πολυδύναμο Θεραπευτικό Κέντρο για τις Νόμιμες Εξαρτήσεις»

Α) CONTRA CLUB.

Β) Μονάδα Παθολογικής Χρήσης Διαδικτύου Ενηλίκων.

Σας ενημερώνουμε ότι, η Οργανική Μονάδα  Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του Γ.Ν.Θ.

«Γ. Παπανικολάου» είναι δικαιούχος της Πράξης «Μονάδα Απεξάρτησης από το Αλκοόλ και τις

‘Νόμιμες Εξαρτήσεις’/ Πολυδύναμο Θεραπευτικό Κέντρο για τις Νόμιμες Εξαρτήσεις» με κωδικό ΟΠΣ 5045463, που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία

2014-2020» και η υλοποίησή της έχει ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2021.

Στην εν λόγω Μονάδα λειτουργούν δύο Δομές:

Το «CONTRA CLUB» & Η «Μονάδα Παθολογικής Χρήσης Διαδικτύου Ενηλίκων».

Α) Το «CONTRA CLUB», το οποίο αφορά στις εξαρτήσεις από αλκοόλ και τυχερά παιγνίδια, λειτουργεί σαν πολυδύναμο κέντρο με θεραπευτικό, ψυχοπαιδαγωγικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, προσανατολισμό και σκοπό την πρόληψη και την επανένταξη, ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισμό, εξαρτημένων ατόμων. Η δημιουργία προϋποθέσεων για την βελτίωση του λειτουργικού επιπέδου του εξαρτημένου στοχεύει στην ένταξη στην αγορά εργασίας και στην ενσωμάτωση του στο κοινωνικό σύνολο.

Η παρεχόμενη υπηρεσία του Contra Club συμπληρώνεται με πρόληψη στην υποτροπή, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση για θεραπεία, δημιουργική εκμετάλλευση ελεύθερου χρόνου, ψυχαγωγικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες (εκθέσεις φωτογραφίας, ζωγραφικής, ομιλίες με πολιτιστικό ενδιαφέρον κλπ) με στόχο την αποφυγή της απομόνωσης και της περιθωριοποίησης. Επιπλέον, πραγματοποιείται η βελτίωση και η εκμάθηση προεπαγγελματικών δεξιοτήτων για εύρεση εργασίας και η διασύνδεση με την αγορά εργασίας και με φορείς που δραστηριοποιούνται επ’ αυτού (ΟΑΕΔ).

Η λειτουργία του βασίζεται στις αρχές της αυτοδιαχείρισης, της αυτοοργάνωσης, της ενεργούς συμμετοχής, της ανάληψης της προσωπικής ευθύνης με σκοπό την έξοδο των ατόμων από την παθητικό-εξαρτημένη στάση τους και την οικοδόμηση μιας πιο ανεξάρτητης στάσης προκειμένου να ξεπερνούν τις δυσκολίες και τις συγκρούσεις της καθημερινής ζωής. Ένας χώρος συναναστροφών, υποστηρικτικός και ελεύθερος αλκοόλ, θα βοηθήσει  σε μεγάλο βαθμό, τους μεν αποθεραπευθέντες στην προσπάθεια τους στη διατήρηση της αποχής, στους δε χρήστες στην κινητοποίηση τους για θεραπεία.

Η εν λόγω δομή:

  • Απευθύνεται σε άτομα 18 ετών και άνω ανεξαρτήτου φύλου, εθνικότητας, θρησκείας και πολιτικών πεποιθήσεων.
  • Δεν υποστηρίζεται η προσέλευση ατόμων σε χρήση και σε οξεία μέθη, σε ενεργό αυτοκτονικό ιδεασμό, σε ενεργή ψύχωση και σε χρήστες πολλαπλών ουσιών. Κατά περίπτωση, θα παραπέμπονται στις αντίστοιχες δομές φροντίδας υγείας.
  • Λειτουργεί εντός της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (Λαγκάδα 196, Σταυρούπολη) στον χώρο όπου στεγάζεται το Κλινικό Πρόγραμμα «ΜΕΘΕΞΙΣ», κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 12:00-20:00.
  • Η προσέλευση των ενδιαφερομένων πραγματοποιείται, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, στο διάστημα 15:00-20:00.
  • Για την προσέλευση των ωφελούμενων ή και συνοδών τους τηρούνται όλα τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα κατά του covid-19 και απαιτείται η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης.

Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία της, τις προϋποθέσεις συμμετοχής ωφελουμένων και άλλων θεμάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα 2313324342/2313324654 κατά τις ώρες λειτουργίας του Contra Club.

Β) Η «Μονάδα Παθολογικής Χρήσης Διαδικτύου Ενηλίκων», αφορά στη διεύρυνση της λειτουργίας της υπάρχουσας «Μονάδας Παθολογικής Χρήσης Διαδικτύου Ενηλίκων» του Τμήματος Αποκατάστασης Εξαρτημένων «ΙΑΝΟΣ» και αποσκοπεί στην αποδοτικότερη και πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των ατόμων με αιτήματα προβληματικής/ παθολογικής χρήσης διαδικτύου.

Στόχος της είναι η ολοκληρωμένη προσέγγιση των περιστατικών μέσα από τους πυλώνες της εξέτασης/αξιολόγησης, της διαφοροδιαγνωστικής εκτίμησης και της θεραπευτικής αντιμετώπισης των διαγνωσμένων περιπτώσεων και της ενδεχόμενης συννοσηρότητας, όπως και της συμβουλευτικής/ υποστήριξης οικογενειών και φορέων.

Οι θεραπευτικοί στόχοι που τίθενται είναι η βαθμιαία απεμπλοκή από συμπεριφορές παθολογικής χρήσης με την ταυτόχρονη καλλιέργεια εναλλακτικών συμπεριφορών και τη βελτίωση των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, καθώς και η εκμάθηση ενός ορθολογικότερου τρόπου χρήσης των νέων τεχνολογιών.

 

Η εν λόγω δομή:

  • απευθύνεται σε άτομα άνω των 18 ετών χωρίς κριτήρια αποκλεισμού, όπως και σε οικογένειες και φορείς.
  • λειτουργεί στον 5ο όροφο στην οδό Αναγεννήσεως 13 (περιοχή Σιδηροδρομικού Σταθμού). Στο ίδιο κτήριο στεγάζεται η Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης και η Μονάδα Εξωτερικής Θεραπείας του Τμήματος Αποκατάστασης Εξαρτημένων «ΙΑΝΟΣ» του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00-15.00.
  • Για την προσέλευση των ωφελούμενων ή και συνοδών τους τηρούνται όλα τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα κατά του Covid-19.

Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία της δομής, τις προϋποθέσεις συμμετοχής ωφελουμένων και άλλων θεμάτων: οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο 2310-540289.