Νέα-Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου Π.Ι.Σ. “Πρωτοβουλία Π.Ι.Σ. για τους ειδικευόμενους”

                                                                                     Αθήνα 08. 06. 2021

                                                                                              Α.Π.: 9611

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σημαντική πρωτοβουλία με προτάσεις για την επαρκή εκπαίδευση και τις συνθήκες εργασίας των ειδικευομένων ιατρών έλαβε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος στο πλαίσιο διαδικτυακής εκδήλωσης που διεξήχθη με δική του πρωτοβουλία. Συγκεκριμένα, ο ΠΙΣ οργάνωσε την εκδήλωση προσκαλώντας τους προέδρους Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, προέδρους Ιατρικών Σχολών, προέδρους Ιατρικών Επιστημονικών Εταιρειών/Ιατρικών Επαγγελματικών Ενώσεων και ειδικευόμενους ιατρούς- μέλη της Γ.Σ. του Π.Ι.Σ. ώστε να αποτιμηθεί η κατάσταση που διαμορφώθηκε με την πανδημία και να συζητηθούν λύσεις.

Στην τηλεδιάσκεψη προτάθηκαν τα παρακάτω:

 1. Οι ειδικευόμενοι που ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους για να διατηρήσουν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν κανονικά στις εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας. Στη συνέχεια, εφόσον επιθυμούν, είναι σκόπιμο να έχουν την ευκαιρία να καλύψουν τυχόν κενά στα νοσοκομεία όπου εκπαιδεύτηκαν συνεχίζοντας ως επικουρικοί  υπεράριθμοι.
 • Να δοθεί η δυνατότητα παράτασης ειδικότητας για όσους το επιθυμούν ή όσους δεν επιτύχουν στις εξετάσεις με το καθεστώς του παρατασιακού ειδικευόμενου για χρονικό διάστημα έως 24 μήνες και ανεξάρτητα εάν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις στον αντίστοιχο τομέα ή στο νοσοκομείο στον αντίστοιχο τομέα ή στο νοσοκομείο είτε κάνουν το μερικό, είτε το πλήρες κομμάτι της ειδικότητας, που υπηρετούν σε νοσοκομεία που νοσηλεύουν COVID-19 περιστατικά. Θα πρέπει να τοποθετούνται σε τμήματα, ιατρεία και εργαστήρια που δεν είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν στη διάρκεια της πανδημίας και να αναλαμβάνουν επεμβατικές πράξεις που απώλεσαν.
 1. Υπηρεσία υπαίθρου: Να αποδεσμευτεί το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας από το προαπαιτούμενο της υπηρεσίας υπαίθρου. Να δοθεί το δικαίωμα να πραγματοποιηθεί η υπηρεσία υπαίθρου στο νοσοκομείο όπου ασκούνται για το υπόλοιπο της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου που απομένει στον καθένα. Ή να μειωθεί ο χρόνος υπηρεσίας. Δημιουργία προγράμματος διαδικτυακής υποστήριξης των ιατρών που υποχρεούνται υπηρεσίας υπαίθρου.
 2. Ταχύτερη δυνατή επάνοδος σε κανονική λειτουργία των κλινικών και τακτικών ιατρείων. Αποδέσμευση των κλινών που είναι απαραίτητες για θεραπεία.
 3. Αποδέσμευση μεγάλων νοσοκομείων από αντιμετώπιση περιστατικών covid και εμβολιαστικά κέντρα, προκειμένου να αποδοθούν στους ασθενείς και στους εκπαιδευόμενους ιατρούς.
 4. Άμεση απαλλαγή του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού από τα καθήκοντά τους στα εμβολιαστικά κέντρα, τα οποία θα μπορούν να λειτουργούν με προσλήψεις νέων ειδικών ιατρών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ή με ιδιώτες ιατρούς και αποδέσμευση των ειδικευμένων από τις δειγματοληψίες για covid test.
 5. Ενίσχυση των νοσοκομείων με το απαραίτητο προσωπικό του οποίου η έλλειψη επηρεάζει την εκπαίδευση (νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό των οποίων καθήκοντα εκτελούν οι ειδικευόμενοι, αναισθησιολόγοι από τους οποίους εξαρτάται ο αριθμός των χειρουργικών επεμβάσεων).
 6. Ορθή τήρηση και έλεγχος ημερολογίου εκπαιδευτικής άσκησης (logbook) στις κλινικές. Δημιουργία ψηφιακού logbook πανελλαδικής εμβέλειας, το οποίο θα μπορεί να συμπληρώνεται από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο και τον εκπαιδευτή, με ταυτόχρονη αξιολόγηση και των εκπαιδευτών.
 7. Ενίσχυση προπτυχιακής εκπαίδευσης- εφόσον οι τελειόφοιτοι έχουν έλλειψη στις κλινικές δεξιότητες και στην επαφή με τους ασθενείς, λόγω COVID-19.
 8. Επιλογή αριθμού ειδικευομένων με βάση τις δυνατότητες εκπαίδευσης και όχι με βάση τις νοσηλευτικές ανάγκες. Σκοπός είναι να εκπαιδευτούν σωστά οι ειδικευόμενοι και όχι να καλυφθούν οι ανάγκες του ΕΣΥ μέσω αυτών. Επίσης, περιοδικός έλεγχος ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου από τον ΠΙΣ.
 1. Μονιμοποίηση της δυνατότητας διαδικτυακής παρακολούθησης για τους ειδικευόμενους, ως αντισταθμιστική αύξηση των εκπαιδευτικών ευκαιριών.
 2. Δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης – Τράπεζας γνώσεων στη σελίδα του Π.Ι.Σ. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργία «πύλης/πλατφόρμας» στην ιστοσελίδα του Π.Ι.Σ. για θέματα εκπαίδευσης κορμού ή θέματα που θα προτείνονται από ιατρικές εταιρείες. Θα συνοδεύονται από ερωτηματολόγιο αξιολόγησης και θα εκδίδεται πιστοποιητικό που θα εντάσσεται στο εγχειρίδιο (logbook).
 3. Αύξηση κλινικών που εκπαιδεύουν συγκεκριμένες ειδικότητες, σε αντιστοιχία με τα διεθνή πρότυπα. (π.χ. Νευροχειρουργική- 47 Νευροχ/κές κλινικές, 35 από αυτές δίνουν ειδικότητα. 5.000 νευροχειρουργικά περιστατικά στην Ελλάδα).
 4. Να υπάρχουν και να εφαρμόζονται ενιαία προγράμματα εκπαίδευσης (θεωρητικό – πρακτικό) για κάθε ειδικότητα, σε όλα τα εκπαιδευτικά κέντρα της χώρας.

Για το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ.

Ο Πρόεδρος                               Ο Γενικός Γραμματέας

Δρ Αθανάσιος Α. Εξαδάκτυλος                      Δρ  Γεώργιος  Ι. Ελευθερίου

       Πλαστικός Χειρουργός                                     Αγγειοχειρουργός