Νέα-Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου

Θεσσαλονίκη, 14 Φεβρουαρίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΙΣΘ «Aπό τις 16/9/2021 ζητήσαμε την τήρηση επιστημονικών κανόνων στη διενέργεια rapid test»

Δικαιώνεται ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) για τη λειτουργία «καταστημάτων» με αντικείμενο τη διενέργεια… rapid test.

Όπως τονίζει σε ανακοίνωση του ο ΙΣΘ «Το θέμα της λειτουργίας μη αδειοδοτημένων φορέων όπου διενεργούνται rapid test, απασχολεί τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης από τον Σεπτέμβριο του 2021 και για την επίλυση του έχουμε κινηθεί προς πάσα κατεύθυνση. Αναμφισβήτητα το πόρισμα της ΕΑΔ δικαιώνει τις απόψεις του ΙΣΘ όπως αυτές διατυπώθηκαν και στην επιστολή μας προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης στις 16/9/2021. Ο ΙΣΘ θα συνεχίζει να μάχεται για τη διασφάλιση της νομιμότητας στο χώρο της υγείας καθώς και για την τήρηση των επιστημονικών κανόνων από όλους, με κύριο σκοπό της διασφάλιση της δημόσιας υγείας»

Τι λέει το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ)

Σύμφωνα με την ΕΑΔ «ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι που διενήργησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε δύο υποκαταστήματα ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών διαγνωστικών ελέγχων ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του ιού SARS-CoV-2 (rapid test) στη Θεσσαλονίκη, με αντικείμενο τη νομιμότητα της λειτουργίας της και των υπηρεσιών που παρέχει.

Α. Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων διαπιστώθηκε ότι:

-Τα ελεγχθέντα υποκαταστήματα της Ιδιωτικής Εταιρείας στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, δεν διέθεταν άδεια/βεβαίωση ίδρυσης και λειτουργίας

-Οι εργαζόμενοι του υποκαταστήματος δεν προέβαιναν στον έλεγχο ταυτοπροσωπίας των προσερχομένων πελατών προς δοκιμασία ταχέος ελέγχου αντιγόνου SARS-CoV-2 (rapid test), με συνέπεια να μην διασφαλίζεται η αντιστοίχιση μεταξύ πραγματικά εξετασθέντος προσώπου και των δηλωθέντων στοιχείων για την καταχώριση του αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου.

-Βοηθοί νοσηλευτές ασκούσαν νοσηλευτικές πράξεις χωρίς να κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος ή πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης.

-Στα ελεγχθέντα υποκαταστήματα, τα αποτελέσματα των δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνου SARS-CoV-2 (rapid test) καταχωρούνταν στο «Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19» από υπαλλήλους της εταιρείας με χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης ιατρού, χωρίς ο ίδιος να παρίσταται στον χώρο της εξέτασης, και χωρίς να είναι εγγεγραμμένος στον Ιατρικό Σύλλογο εντός της χωρικής αρμοδιότητας του οποίου ευρίσκονται τα εν λόγω υποκαταστήματα.

-Οι περιέκτες Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (κίτρινη σακούλα) ήταν τοποθετημένοι έμπροσθεν των υποκαταστημάτων επί του πεζοδρομίου, ανοικτοί και εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες, στους διερχόμενους πολίτες και στα αδέσποτα ζώα.

Β. Αναζήτηση ευθυνών και υλοποίηση προτάσεων

-Κατόπιν των ενεργειών των Ελεγκτών–Επιθεωρητών της ΕΑΔ, ο ΕΟΦ προχώρησε στην ανάκληση κιτ διαγνωστικού ελέγχου ταχείας ανίχνευσης του ιού SARS-CoV-2 (rapid test) το οποίο δεν έφερε την ειδική σήμανση CE και ως εκ τούτου δεν πληρούσε τις απαιτήσεις συμμόρφωσης στις οδηγίες χρήσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Οδηγία 98/79/Ε.Κ.)

-Η Έκθεση Ελέγχου διαβιβάστηκε, στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, για την ποινική αξιολόγηση των διαλαμβανομένων σε αυτήν, στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο για αξιολόγηση τυχόν πειθαρχικής ευθύνης του εμπλεκόμενου ιατρού, στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης προς ενημέρωσή του και στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για τις ενέργειες αρμοδιότητάς της ως προς τη νομιμότητα λειτουργίας της ελεγχόμενης επιχείρησης και την παροχή εργασίας από προσωπικό, χωρίς την κατοχή των απαραίτητων αδειών άσκησης επαγγέλματος. Οι αρμόδιες ελεγκτικές και υγειονομικές αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους σε όλη την επικράτεια για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με όλες τις θεσμικές απαιτήσεις των διενεργούμενων ταχέος ελέγχου αντιγόνου SARS-CoV-2 με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας».

IATΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ