Νέα-Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου – 13/9/2021

Θεσσαλονίκη, 13 Σεπτεμβρίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με το άρθρο 65 του ν.4812/2021 θεσπίζεται η ανεξέλεγκτη διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων ( rapid test και PCR) από ανειδίκευτους σε οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις χωρίς καμία απολύτως ποιοτική ή επιστημονική προδιαγραφή και χωρίς καμία πρόβλεψη ελεγκτικού φορέα.

Άρθρο 65:

  1. Για τον σκοπό της τήρησης των εθνικών και ταξιδιωτικών μέτρων για την ασφάλεια κατά του κορωνοϊού και ενόψει των μετακινήσεων των υπηκόων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των υπηκόων τρίτων χωρών επισκεπτών της χώρας για το χρονικό διάστημα μέχρι την 31η.12.2021, στους φορείς διενέργειας δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV2 (rapid test) προστίθενται οι ιδιώτες ιατροί όλων των ειδικοτήτων, οι νοσηλευτές, οι επισκέπτες υγείας, οι ΟΤΑ α’ βαθμού δια του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού που διαθέτουν ή δύνανται να προσλαμβάνουν, και οι ιδιώτες φαρμακοποιοί υπό τον όρο της ορθής χρήσης του ιατροτεχνολογικού προϊόντος και της κατάλληλης ενημέρωσης του φυσικού προσώπου ως προς το εξαγόμενο αποτέλεσμα. Τα χρησιμοποιούμενα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ταχέων ελέγχων αντιγόνων έχουν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά.

Η διάταξη αυτή έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με το σύνολο της υφιστάμενης νομοθεσίας σχετικά με τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων, καθώς πάντα προβλεπόταν η παρουσία εξειδικευμένου ιατρού, η ύπαρξη πιστοποιημένου εξοπλισμού, η σωστή διαχείριση των μολυσματικών αποβλήτων και η ευθύνη ελέγχου τήρησης των παραπάνω βάρυνε τους ιατρικούς συλλόγους.

Αυτή η διάταξη συστήνει κατ ουσίαν ένα εξαιρετικά επικίνδυνο υπόστρωμα σφαλμάτων, αβεβαιότητας όσον αφορά την εκτέλεση και την ερμηνεία των εξετάσεων  ενώ διευκολύνει  πιθανή παραγωγή αποτελεσμάτων κατά παραγγελία των εξεταζομένων.

Πιστεύουμε ότι απαιτείται να αναθεωρηθεί άμεσα. Να θεσπισθούν διαδικασίες επιστημονικού ελέγχου, να απαιτηθεί η ύπαρξη και λειτουργία συγκροτημένου ιατρικού εργαστηρίου βιολογικών υλικών και να επιτρέπεται η συλλογή δειγμάτων από μη εργαστηριακό προσωπικό μόνον εφ όσον σε εξαιρετικές περιπτώσεις.