Νέα-Ανακοινώσεις

Χορήγηση ιατρικών πιστοποιητικών για άδειες οδήγησης

Θεσσαλονίκη, 11 Ιανουαρίου 2022

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας επισυνάπτουμε την ΚΥΑ(ΦΕΚ5703/09-12-2021) αναφορικά με τις αλλαγές στον τρόπο έκδοσης και χορήγησης Ιατρικών Πιστοποιητικών των οδηγών, καθώς και σχετικό ενημερωτικό κείμενο από την ΗΔΙΚΑ για την ανανέωση των αδειών  οδήγησης (ΠΙΣ-ΕΓΓΡΑΦΟ-ΗΔΙΚΑ-ΑΠ-11353-.pdf).

Συγκεκριμένα, οι κυριότερες αλλαγές στο παράρτημα ΙΙΙ του ΠΔ51/2012 είναι:

 • Καταργούνται οι συμβάσεις ιατρών με την Διεύθυνση Μεταφορών και έτσι όλοι οι ιατροί που εμπίπτουν στις απαιτούμενες ειδικότητες μπορούν να εξετάζουν και να εκδίδουν πιστοποιητικά υγείας.
 • Το ποσό που καταβάλλεται στους ιατρούς για την εξέταση δεν προσδιορίζεται από το ΦΕΚ και επομένως οι ιατροί αμείβονται όπως αμείβονται και για μια εξέταση στο ιατρείο τους με ταυτόχρονη έκδοση φορολογικού παραστατικού.
 • Στα Πιστοποιητικά Υγείας δεν τοποθετείται φωτογραφία του οδηγού.
 • Η Ιατρική Βεβαίωση για την ανανέωση των αδειών οδήγησης έχει αναρτηθεί στο Portal της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, στην ενότητα «Βεβαιώσεις-Πιστοποιητικά-Γνωματεύσεις».
 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανανεώνουν τις άδειες οδήγησης ψηφιακά μέσω του gov.gr. Σε αυτή την περίπτωση προσκομίζουν στον ιατρό ένα τετραψήφιο pin και ο ιατρός μέσα από την άυλη συνταγογράφηση εκδίδει ψηφιακό πιστοποιητικό.
 • Οι ιατροί που εξετάζουν τους οδηγούς μπορούν να τους παραπέμψουν και σε άλλες ειδικότητες εάν κρίνουν πως αυτό απαιτείται πχ ο παθολόγος κρίνει πως ο οδηγός θα πρέπει να παραπεμφθεί και σε ψυχίατρο ή σε νευρολόγο ή σε ορθοπεδικό. Σε αυτή την περίπτωση ή και στην περίπτωση που κάποιος κρίνεται ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ συμπληρώνετε και αποστέλλετε στην Διεύθυνση Μεταφορών το έγγραφο «ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ».

ΈΝΤΥΠΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

 1. Πιστοποιητικό υγείας – ικανότητας οδηγού από ειδικότητες εκτός ΟΦΘ
 2. Πιστοποιητικό υγείας – ικανότητας οδηγού από ΟΦΘ
 3. Ενιαίο Έντυπο Ενημέρωσης
 4. Κωδικοί επί της Άδειας Οδήγησης
 5. Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας για οδήγηση

Είμαστε σε επικοινωνία με την ΗΔΙΚΑ για τον προγραμματισμό διαδικτυακής παρουσίασης της νέας ψηφιακής υπηρεσίας για όσους ιατρούς το επιθυμούν.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Νίτσας Νικόλαος

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Η Γεν. Γραμματέας

Dr. Χατζηδημητρίου Μαρία

Βιοπαθολόγος