Νέα-Ανακοινώσεις

Άρση υποχρέωσης συμπλήρωσης και υποβολής Εντύπων Επίσκεψης Ευρωπαίων Ασφαλισμένων (Ε.Ε.Ε.Α.) και υποβολής αντιγράφου της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ασθενείας ΕΦΚΑ