Νέα-Ανακοινώσεις

Απολογισμός του  Προέδρου του ΠΙΣ Θανάση Εξαδάκτυλου 2019 – 2022

Απολογισμός του  Προέδρου του ΠΙΣ Θανάση Εξαδάκτυλου 2019 – 2022

Η περίοδος 2019-2022 για τον ΠΙΣ χαρακτηρίστηκε από πολλαπλές δυσκολίες. Ξεκίνησε με την ωμή παρέμβαση του τέως Υπουργού Υγείας στα εσωτερικά μας, η οποία μετά από δύο χρόνια κατέπεσε πανηγυρικά στο ΣΤΕ δικαιώνοντας μας και κατοχυρώνοντας την ανεξαρτησία του συλλόγου. Η πανδημία από τις αρχές του 2020 με τις πολλαπλές προκλήσεις απορρόφησε μεγάλο μέρος της δραστηριότητας μας και μας ανάγκασε να αντιμετωπίζουμε πρωτοφανή προβλήματα εκτός εγχειριδίου. Δυστυχώς, δίνει τη θέση της σε μία έντονη παγκόσμια κρίση και σε μια απειλή πρώτη φορά πολεμικής σύρραξης. Στο χρονικό διάστημα αυτό, επιτύχαμε όλες οι ιατρικές αμοιβές που ορίστηκαν να είναι αυξημένες συγκριτικά με το παρελθόν (μηνιαίες αποζημιώσεις συναδέλφων που εργάζονται περιστασιακά στο ΕΣΥ, αμοιβές προσωπικών ιατρών, αμοιβές ιατρών που συμμετέχουν σε προγράμματα πρόληψης) και θέσαμε για πρώτη φορά δημοσίως την ανάγκη πολλαπλασιασμού των ιατρικών αμοιβών.

Σε συνεργασία με την ΕΟΟ, ΠΦΣ, και την ΠΚΟ διεκδικούμε από κοινού αύξηση των ιατρικών συντάξεων σε πολιτικό επίπεδο πέρα από τις νομικές ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο ΣτΕ.

Το χρόνιο αίτημα για χορήγηση φαρμάκων μόνο με ιατρική συνταγή υλοποιήθηκε για τα αντιβιοτικά και δρομολογείται η επέκταση του μέτρου σε όλα τα φάρμακα. Ομοίως το χρόνιο αίτημα για συλλογικές συμβάσεις νομοθετήθηκε το Μάιο του 2022 στο νόμο για την ΠΦΥ. Στο νόμο αυτό οι καίριες παρεμβάσεις μας απέτρεψαν το gate keeping μεταξύ ειδικοτήτων και νομοθετήθηκε η δυνατότητα λειτουργίες στο θεσμό ως προσωπικού ιατρού ακόμα και ιατρών που δεν επιθυμούν σύμβαση με το ΕΟΠΥΥ. Τα προβλήματα που δημιουργεί ο ΕΟΠΥΥ απαιτούν τη διαρκή παρουσία μας ώστε να ολοκληρωθεί η εφαρμογή του νόμου.

Αντιλαμβανόμενοι τα ιδιαίτερα προβλήματα των εργαστηριακών ιατρών ο ΠΙΣ πέραν των άλλων πρότεινε και συζητείται για πρώτη φορά την αμοιβή του εργαστηριακού γιατρού πέραν από την αποζημίωση των εξετάσεων, επιμένει για την εφαρμογή πρωτοκόλλων συνταγογράφησης και πέραν του διαλόγου έχει προβεί σε τρεις σημαντικές νομικές ενέργειες.

Προσέφυγε στο ΣτΕ:

1ον για τα αντικίνητρα εγγραφής σε προσωπικό ιατρό (αυξημένη συμμετοχή σε φάρμακα και εξετάσεις, για λόγους αρχής)

2ον για τα ποιοτικά κριτήρια των απεικονιστικών εξετάσεων καθώς δεν περιλαμβάνεται το κυριότερο, δηλαδή ο ίδιος ο γιατρός.

Τέλος, για πρώτη φορά προσφύγαμε για το claw back, μια προσφυγή που ήταν εξαιρετικά πολύπλοκη να εκτελεστεί νομικά και για το λόγο αυτό δεν έχει υπάρξει προηγούμενη της.

Σε ό,τι αφορά την λειτουργία του ΠΙΣ, από τον Απρίλιο του 2019 το τμήμα αδειών χορηγεί τους τίτλους ειδικότητας, τα πιστοποιητικά good standing κι εκπαίδευσης με τρόπο δίκαιο και φιλικό προς τους γιατρούς. Σύμφωνα με τις υποσχέσεις μας παράβολα εισπράττονται μόνο για την άδεια άσκησης και τον τίτλο ειδικότητας.

Λειτουργεί δυναμικό τμήμα ΙΤ και νομικό τμήμα που παρέχει διαρκή υποστήριξη στους ΙΣ. Στις διεθνείς σχέσεις μετά από 15 χρόνια η Ελλάδα έχει εκλεγμένους αντιπροέδρους στις 4 μεγάλες ευρωπαϊκές ενώσεις που συμμετέχει (UEMS, CPME, CEOM, AEMH) και φιλοξένησε το Μάιο του 2022 τις συνόδους της ceom στη Θεσσαλονίκη και τον Οκτώβριο της Uems στην Αθήνα. Στο τμήμα μοριοδοτήσεων είμαστε η δεύτερη ευρωπαϊκή χώρα που συμφώνησε με την uems και πολύ σύντομα θα μοριοδοτεί τα ελληνικά συνέδρια με μόρια της uems, παγκόσμιας αναγνώρισης.

Ασυλία

Το Δεκέμβριο του 2021 νομοθετήθηκε μετά από επίμονες προσπάθειες του ΠΙΣ από την Βουλή η απαλλαγή των ιατρών που νοσήλευσαν ασθενείς με covid από νομικές ευθύνες. Η ρύθμιση αυτή είναι μοναδική στην Ευρώπη.

Μαζί θα προχωρήσουμε στην επόμενη σελίδα του ΠΙΣ, της εμπέδωσης του ως κύριου φορέα διαμόρφωσης πολιτικών της υγείας προς όφελος ασθενών και ιατρών.

Dr. Αθανάσιος Εξαδάκτυλος

Πλαστικός Χειρουργός

Πρόεδρος Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου