Νέα-Ανακοινώσεις

Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Άσκηση και φυσική αποκατάσταση σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα»

Εισαγωγή πτυχιούχων στο Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Άσκηση και φυσική αποκατάσταση σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα» (MSc in Exercise and exercise based cardiac rehabilitation in patients with cardiac diseases) της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί:

Πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής προερχόμενοι από:

α) Σχολές και Τμήματα  Ιατρικής ή Νοσηλευτικής.

β) Τμήματα συναφούς γνωστικού αντικειμένου όπως Φυσικοθεραπείας και Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 25 Ιουνίου 2023

https://mscs.uoc.gr/cardio/

Admissions Call – Postragduate Programme in “Exercise and exercise based cardiac rehabilitation in patients with cardiac diseases” – School of Medicine , University of Crete – Academic Year 2023-2024

The School of Medicine – University of Crete, announce that applications for the academic year 2023-2024 for the Postgraduate Programme in “Exercise and exercise based cardiac rehabilitation in patients with cardiac diseases” are now open.

The Graduate Program in “Exercise and exercise-based cardiac rehabilitation in patients with cardiac disease” will accept applications from candidates who hold Bachelor’s degrees from Higher Education Institutions or Technical Education Institutes (TEI) in Greece or from abroad, from Faculties or Departments of Medicine, Physiotherapy, Ergophysiology, Physical Education and Sports Science and Nursing

Deadline for applications:  June 25th  2023

https://mscs.uoc.gr/cardio/