Νέα-Ανακοινώσεις

Ανάρτηση εκλογικού καταλόγου για τις αρχαιρεσίες του ΙΣΘ στις 16-17/10/2022

Θεσσαλονίκη, 10 Οκτωβρίου 2022

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το αρ. 304 παρ.1 περ. β του Ν4512/2018 όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 4 του Ν4565/2018 και ισχύει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης αποφασίζει την ανάρτηση του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, ο οποίος υπόκειται στον έλεγχο κάθε μέλους του Συλλόγου και διορθώνεται από το Δ.Σ. μετά από αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη αίτηση μέλους ή οποιουδήποτε δικαιολογεί ειδικό έννομο συμφέρον. Η αίτηση για διόρθωση του πίνακα υποβάλλεται στο Δ.Σ πέντε τουλάχιστον ημερολογιακές μέρες πριν την ημερομηνία των αρχαιρεσιών. Ο κατάλογος εκτίθεται στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (Πλ. Αριστοτέλους 4).

Ο Πρόεδρος

Νίτσας Νικόλαος

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Η  Γεν. Γραμματέας

Dr. Χατζηδημητρίου Μαρία

Βιοπαθολόγος