Νέα-Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση ΙΣΘ σχετικά με παράνομη λειτουργία «ραπιντάδικων»

Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2022

Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης είναι αποφασισμένος και νομικά πλέον πλήρως εξοπλισμένος για τον έλεγχο και την άμεση σφράγιση των παρανόμως λειτουργούντων «ραπιντάδικων».

Όπως γνωρίζετε ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης από την έναρξη λειτουργίας μη αδειοδοτημένων «καταστημάτων», όπου διενεργούνται Rapid test ή λήψη δειγμάτων pcr ,με επιστολή του προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα καθώς και προς το Υπουργείο Υγείας γνωστοποίησε τους κινδύνους που εγκυμονεί για τη δημόσια υγεία η συνέχιση λειτουργίας τους.

Συνεχίζοντας τις πρωτοβουλίες μας για την κατοχύρωση της νόμιμης λειτουργίας τέτοιων φορέων αποστείλαμε επιστολή προς την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας στις 18/1/2022, μια και οι προηγηθείσες επιστολές μας στις 27/8/2021 και  24/9/2021 προς την αρμόδια Διεύθυνση Π.Φ.Υ. δεν είχαν απαντηθεί.

Η πρόσφατη δημοσιοποίηση της έκθεσης της Ανεξάρτητης Αρχής Διαφάνειας για παράνομη λειτουργία τέτοιων καταστημάτων μετά την συνεργασία της Αρχής με τον Ι.Σ.Θ.  δικαίωσε τη νομική μας θέση.

Συγχρόνως ζητήσαμε γνωμοδότηση από τον καθηγητή Διοικητικού Δικαίου του Α.Π.Θ. κ. Κωνσταντίνο Γώγο σχετικά με την αναγκαιότητα αδειοδότησης των φορέων αυτών με την οποία σαφώς επιβεβαιώθηκε η νομική θέση του Ι.Σ.Θ. Έτσι μετά και την προώθηση της γνωμοδότησης του κ. Καθηγητή προς το Υπουργείο Υγείας δόθηκε επιτέλους διευκρινιστική απάντηση της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας:

«1.Οι διαγνωστικοί έλεγχοι νόσησης από τον κορωνοΐό COVID 19 (RAPID ΤΕSΤ ή ΡCR) πρέπει να διενεργούνται αποκλειστικά από επαγγελματίες και επιστήμονες υγείας που ρητά αναφέρονται στην κείμενη νομοθεσία και σε χώρους που πληρούν τους όρους, τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές λειτουργίας των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας Π.Φ.Υ. (διαγνωστικών εργαστηρίων) [παρ. (Α) και (Β)].

2.Σε κάθε περίπτωση οι χώροι διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από τον κορωνοΐό COVID 19 (RAPID ΤΕSΤ ή ΡCR) πρέπει να λειτουργούν νόμιμα και να διαθέτουν βεβαίωση λειτουργίας ιδιωτικού φορέα Π.Φ.Υ. (διαγνωστικού εργαστηρίου) από τον κατά τόπον Ιατρικό Σύλλογο, [παρ (Α) και (Β)].»

Γίνεται πλέον ξεκάθαρο προς κάθε κατεύθυνση, ότι η συνέχιση λειτουργίας φορέων διενέργειας Rapid test ή λήψης pcr χωρίς αδειοδότηση από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, ως νόμιμα λειτουργούντων φορέων Π.Φ.Υ. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις είναι παράνομη.

Επειδή υπέπεσε στην αντίληψή μας συνεργασία κάποιων μελών του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης με τέτοιους φορείς σας επισημαίνουμε ότι, οι όποιοι ιατροί ή εταιρείες φορείς Π.Φ.Υ. συνεχίσουν να συνεργάζονται με παράνομα λειτουργούντα καταστήματα διενέργειας Rapid test ή λήψης δειγμάτων pcr θα ελεγχθούν πειθαρχικά με σύγχρονη εφαρμογή των διοικητικών κυρώσεων, που προβλέπει το ΠΔ 84 του 2001 (αρθ 13 και αρθ.17).

Τέλος άμεσα ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της νομιμότητας.

Νομικό Τμήμα Ι.Σ.Θ.