Νέα-Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση ΙΣΘ

Θεσσαλονίκη, 10 Δεκεμβρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης έχει εκφράσει την αντίθεση του στην επιστράτευση των ιδιωτών γιατρών  της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ. Η όποια απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας για συνέχιση της επιστράτευσης των γιατρών πέραν του ενός μηνός, δημιουργεί ανυπέρβλητα εμπόδια στη συνεχιζόμενη άσκηση της ιδιωτικής ιατρικής των συναδέλφων που επιστρατεύτηκαν, αλλά πρωτίστως δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη συνεχή παρακολούθηση των ασθενών τους στην ΠΦΥ.

Ζητούμε άμεσα :

1) Να κληθούν όλοι οι συνάδελφοι που βρίσκονται σε αναμονή για έναρξη ειδικότητας Παθολογίας, Πνευμονολογίας και Γενικής Ιατρικής, να υπογράψουν σύμβαση εθελοντικής εργασίας στο ΕΣΥ για όσο χρόνο οι ανάγκες της πανδημίας το απαιτήσουν, με συνυπολογισμό του χρονικού διαστήματος αυτού ως χρόνου λήψης ειδικότητας.

2) Να εκδοθούν άμεσα όλα τα ΦΕΚ διορισμών κρίσεων γιατρών ΕΣΥ που έχουν ολοκληρωθεί (Παραδείγματος χάριν Πνευμονολογική κλινική νοσοκομείου Ιπποκράτειου)

3) Άμεση υλοποίηση της πρόσφατης νομοθετικής ρύθμισης περί πρόσκαιρης ανακατανομής προσωπικού εντός του ΕΣΥ και απεμπλοκή του προσωπικού των νοσοκομείων και κέντρων υγείας από τους εμβολιασμούς.

4) Επαναλαμβάνουμε το διαχρονικό μας αίτημα για άμεση ενίσχυση του ΕΣΥ με προσωπικό, με ταχείες διαδικασίες.

Οπού δε, συνεχίζουν να υφίστανται άμεσες ανάγκες ενίσχυσης του ΕΣΥ,  αυτές να καλύπτονται με κυκλική συμμετοχή όλων γιατρών του ιδιωτικού τομέα (rotation)  η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα του ενός μηνός για τους λόγους που προαναφέραμε.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Νίτσας Νικόλαος

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Η  Γεν. Γραμματέας

Dr. Χατζηδημητρίου Μαρία

Βιοπαθολόγος