Νέα-Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση – Έναρξη δύο (2) νέων ΤΟΜΥ στον Δήμο Θεσσαλονίκης και την αλλαγή ωραρίου της 1ης ΤΟΜΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ