Νέα-Ανακοινώσεις

4ος κύκλος ΠΜΣ Νεφρολογίας ΔΠΘ-Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας

Πληροφορίες σχετικές για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα nephrol.med.duth.gr

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τον σύνδεσμο της

Πρόσκλησης ενδιαφέροντος  ενδιαφέροντος  καθώς και την συνημμένη Αίτηση