Νέα-Ανακοινώσεις

4η ΥΠΕ- Σχετικά με αποστολή αιτημάτων για εξαίρεση από υποχρεωτικό εμβολιασμό

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα αιτήματα των μελών σας για την εξαίρεσή τους από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά της Covid-19 για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50933/13-8-21 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3794/τ.Β’/13-8-21) θα πρέπει να αποστέλλονται απευθείας στη γραμματεία των αρμόδιων Επιτροπών εξέτασης των αιτημάτων αυτών χωρίς τη μεσολάβηση της 4ης Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας & Θράκης.

Ειδικότερα:

  • Για τους Νομούς Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών:

τηλέφωνο επικοινωνίας με τη γραμματεία: 2313 303814, e-mail:

  • Για τους Νομούς Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου:

τηλέφωνο επικοινωνίας με τη γραμματεία: 25513 53445 και 53415, e-mail:

Με εκτίμηση,

Ο Διοικητής της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας & Θράκης

Δημήτριος Γ. Τσαλικάκης