Νέα-Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας του ΚΕ.ΠΑ

Θεσσαλονίκη, 23/12/2021

Αρ.Πρωτ.:7654/Γ

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας επισυνάπτουμε εδώ το νέο νομοθετικό πλαίσιο “Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)” από το οποίο προβλέπεται η πρωτότυπη υπογραφή του θεράποντος- παραπέμποντος ιατρού στο γενικό εισηγητικό φάκελο παροχών αναπηρίας, το γνήσιο της οποίας θα είναι θεωρημένο από την Αστυνομία ή το Κ.Ε.Π. ή από άλλη δημόσια αρχή.

Με επιστολή μας προς τη Διεύθυνση του ΕΦΚΑ έχουμε ζητήσει την επέκταση της δυνατότητας συμπλήρωσης του εισηγητικού φακέλου παροχών αναπηρίας μέσω της ΗΔΙΚΑ όπως γίνεται με τα προνοιακά  επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.  (για την επιστολή πατήστε εδώ)

Η διαδικασία γνησίου της υπογραφής  μπορεί να γίνει δια μέσου της ηλεκτρονικής πύλης www.gov.gr.

Οδηγίες ψηφιακής βεβαίωσης (γνήσιο της υπογραφής)

Για τη ψηφιακή βεβαίωση θα χρειαστείτε:

  • είτε τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking, είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet (ώστε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου)
  • το κινητό σας όπου θα σας αποσταλούν κωδικοί επιβεβαίωσης πριν την έκδοση του εγγράφου
  • το έγγραφο που επιθυμείτε να βεβαιώσετε ηλεκτρονικά σε μορφή .pdf

– Είσοδος στην υπηρεσία

– Σύνδεση με τους κωδικούς σας

– Επιλογή φορέα που έχετε λογαριασμό

– Επιλογή αρχείου pdf προς υπογραφή

Με την ψηφιακή βεβαίωση, αποτυπώνεται στο κάτω μέρος κάθε σελίδας του εγγράφου σας, ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός επαλήθευσης σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR και στο τέλος του εγγράφου αποτυπώνεται η ηλεκτρονική σφραγίδα του gov.gr και τα στοιχεία του εκδότη.

Η ψηφιακή βεβαίωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με έγγραφο που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Νίτσας Νικόλαος

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Η Γεν. Γραμματέας

Dr. Χατζηδημητρίου Μαρία

Βιοπαθολόγος