Ζητούνται  ιατροί

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Ζητούνται  ιατροί Γενικής Ιατρικής, Ορθοπεδικοί, Νευρολόγοι, Ενδοκρινολόγοι κ.ά. για συστέγαση και  συνεργασία στην Λευκωσία-Κύπρο στο ΕΛΛΑΝΙΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΥΓΙΕΙΑΣ ΛΤΔ (ΓΕ.ΣΥ.)