Ζητούνται ιατροί, που να έχουν διεκπεραιώσει την υπηρεσία υπαίθρου, ειδικοί ή σε αναμονή ειδικότητας

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Ζητούνται ιατροί, που να έχουν διεκπεραιώσει την υπηρεσία υπαίθρου, ειδικοί ή σε αναμονή ειδικότητας, με κλινική εμπειρία εφημεριών, για πρωινή εργασία 09:00’- 16:00’, στο Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης « η Αναγέννηση» ΑΕ. Απαραίτητη προϋπόθεση, να μην κατέχουν έμμισθη θέση στο Δημόσιο Τομέα. Αποστολή βιογραφικών στο   ”