Ζητούνται  ιατροί Παθολόγος, Ορθοπεδικός, Νευρολόγος, Ενδοκρινολόγος κ.ά. για συστέγαση και  συνεργασία στην Λευκωσία

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Ζητούνται  ιατροί Παθολόγος, Ορθοπεδικός, Νευρολόγος, Ενδοκρινολόγος κ.ά. για συστέγαση και  συνεργασία στην Λευκωσία-Κύπρο στο ΕΛΛΑΝΙΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΥΓΙΕΙΑΣ ΛΤΔ (ΓΕ.ΣΥ.)