Ζητούνται Ιατροί: Παθολόγος-Γενικός Ιατρός ή άνευ ειδικότητας

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΙΑΤΡΩΝ

Από το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΣΙΣΙΟΥ (Αγιος Νικόλαος Κρήτης) ζητούνται Ιατροί: Παθολόγος-Γενικός Ιατρός ή άνευ ειδικότητας άμεση πρόσληψη 2023 (ή μόνιμη συνεργασία) συμβολαίου.

Απαραίτητα προσόντα: Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών).
Προσφέρονται:
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών (2.500E+plus), Διαμονή.
Αποστολή βιογραφικών με Φωτό στο e-mail:
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6986597744 κ. ΠΕΡΙΔΗ