ζητούνται Ιατροί Παθολόγοι, Γενικοί Ιατροί ή άνευ ειδικότητας, Καρδιολόγος, Παιδίατρος για την περίοδο Μάρτιο-Νοέμβριο του 2024

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Από το Ιατρικό Κέντρο Ελούντας (Αγ.Νικόλαος Κρήτης) ζητούνται Ιατροί Παθολόγοι, Γενικοί Ιατροί ή άνευ ειδικότητας, Καρδιολόγος, Παιδίατρος για την περίοδο Μάρτιο-Νοέμβριο του 2024 (ή μόνιμη συνεργασία, άμεση πρόσληψη συμβολαίου.
Απαραίτητα προσόντα:
Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών).
Προσφέρονται:
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 2-2.500ευρώ.
Διαμονή και διατροφή.
Αποστολή βιογραφικών με Φωτό στο e-mail :