ζητούνται Ιατροί Παθολόγοι, Γενικοί Ιατροί ή άνευ ειδικότητας

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Από το Ιατρικό Κέντρο Γουβών (Ηράκλειο Κρήτης) ζητούνται Ιατροί Παθολόγοι, Γενικοί Ιατροί ή άνευ ειδικότητας για την περίοδο Μάιο-Οκτώβριο του 2024.

Απαραίτητα προσόντα:

Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών)

Προσφέρονται:

Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών.
Διαμονή και διατροφή.

Αποστολή βιογραφικών στα e-mail :   ,

Τηλέφωνο : 6944332870 (κος Γιώργος Πλουμάκης)