Ζητούνται Ιατροί άνευ ειδικότητας,Γενικός Ιατρός και Παιδίατρος 

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Ζητούνται Ιατροί άνευ ειδικότητας,Γενικός Ιατρός και Παιδίατρος  για  καθημερινή εργασία σε ιατρείo στο νομό Χαλκιδικής.

Μηνιαίες καθαρές αποδοχές 2000€

Αποστολή βιογραφικών: